betrokkenheid

“Goudriaan,
sociaal en loyaal”

> Sociale betrokkenheid

We maken deel uit van een gemeenschap waarin we wonen, werken en leven. Daarom zijn wij van mening dat de lokale gemeenschap een actieve en sociale betrokkenheid van ons mag verwachten. Zij geeft ons vertrouwen en werk, daarom doen wij ook graag iets voor de samenleving terug. Niet alleen in de vorm van sponsoring, maar ook op andere manieren:

Voor lokale initiatieven stellen wij graag onze bedrijfsgebouwen, materiaal en materieel beschikbaar en op sommige fronten denken wij mee als klankbordgroep. Ons bedrijf sponsort niet alleen plaatselijke sportclubs, maar ook kerken, verenigingen en instellingen kunnen op onze steun rekenen.